ZÁZRAKY JSOU MOŽNÉ!

Akademická věda přijala tyto názory Brucea Liptona negativně. Nicméně, on pokračoval ve svém výzkumu, během kterého důsledně argumentoval, že bez léků je možné ovlivnit genetický systém těla. Vědecký směr studování vnějších vlivů na genetický kód se nazývá „epigenetika“.

Ale hlavním vlivem, který může změnit stav našeho zdraví, je podle Liptona síla myšlení – to, co se děje ne v okolí, ale uvnitř nás.

„Už dlouho je známo, že dva lidé mohou mít stejnou genetickou predispozici k rakovině,“ říká Lipton. „Ale u jedné osoby se projevila nemoc, ale u druhé ne.“ Proč? Protože žili každý různými způsoby: jeden častěji zažíval stres než ten druhý; měli různou sebeúctu a sebevědomí, různý chod myšlenek.

Dnes mohu říci, že jsme schopni kontrolovat naši biologickou povahu; můžeme ovlivnit naše geny s našimi myšlenkami, přesvědčeními a aspiracemi.

Velký rozdíl mezi člověkem a ostatními bytostmi na Zemi spočívá právě v tom, že člověk může změnit své tělo, vyléčit se ze smrtelných nemocí a dokonce se zbavit dědičných onemocnění, když udává psychické nasměrování organismu. Nejsme vůbec povinni být oběťmi našeho genetického kódu a životních okolností.

Věřte, že se můžete léčit − a vyléčíte se z jakékoli nemoci. Na první pohled je vše velmi jednoduché. Ale jen na první pohled…

KDYŽ JE VĚDOMÍ NEDOSTATEČNÉ

Kdyby bylo všechno tak jednoduché, většina lidí by snadno vyřešila jakékoliv zdravotní problémy recitací jednoduchých manter jako „mohu se vyléčit z této nemoci“, „věřím, že mé tělo je schopné se uzdravit“…

Ale nic z toho se nestane, a jak vysvětluje Lipton, nemůže to nastat, pokud psychické postoje proniknou pouze do oblasti vědomí, která definuje pouze 5 % naší duševní aktivity, aniž by ovlivnila zbývajících 95 % − podvědomí. Jednoduše řečeno, jen několik z těch, kteří věřili v možnost vlastního léčení silami svých mozků, v to skutečně věří − a proto jsou úspěšní. Většina na podvědomé úrovni tuto možnost popírá.

Přesněji řečeno: jejich podvědomí, které, jak se říká, je na automatické úrovni a kontroluje všechny procesy v našem těle, tuto možnost odmítá. V tomto případě (opět na úrovni automatismu) se obvykle řídí zásadou, že pravděpodobnost, že se nám něco nadpřirozeného stane, je mnohem menší než další průběh událostí v nejhorším případě.

Podle Liptona je to právě tímto způsobem, že naše podvědomí se začíná utvářet v období raného dětství, od narození do šesti let, kdy nejvýznamnější události, slova úmyslně nebo náhodně vyřčená dospělými, tresty, traumata tvoří „zkušenost podvědomí“ a v důsledku toho osobnost člověka. Samotná povaha naší psychiky je navíc uspořádána tak, že všechno špatné, co se nám stane, se ukládá v podvědomí mnohem snáze než vzpomínka na příjemné a radostné události.

V důsledku toho „podvědomá zkušenost“ převážné většiny lidí sestává ze 70 % z „negativ“ a pouze z 30 % z „pozitiv“. Aby bylo možné skutečně dosáhnout samovyléčení, je nutné alespoň tento poměr změnit na přesný opak. Pouze tímto způsobem může být narušena bariéra nastavená podvědomím na cestě invaze síly naší víry v buněčné procesy a genetický kód.

„Všechno je možné, pokud budete věřit“ ~ Bible

Víra je mocná síla, která odstraní všechny překážky v cestě!

Věřte a přijměte svůj zázrak!