Bylo vědecky dokázáno, že víra člověka pomůže v léčbě jakékoliv nemoci

Když se čas od času v médiích objevují články o zázračném uzdravení smrtelné nemoci, objevují se zpravidla na tvářích lékařů a vědců skeptické úsměvy. I když jde o nepopiratelné skutečnosti, potvrzené moderními metodami výzkumu, tradiční medicína je buď odmítá, nebo se snaží vysvětlit neočekávané zotavení pacienta chybou v počáteční diagnóze.

Americký genetik Bruce Lipton však argumentuje, že s pomocí pravé víry, pouze silou myšlení, může být člověk skutečně schopen zbavit se jakékoli nemoci. A v tom není žádný mysticismus: Liptonův výzkum ukázal, že zamířený psychický vliv může změnit… genetický kód těla!

GENY JSOU ZÁVISLÉ NA LIDSKÉ VÍŘE

Bruce Lipton se po mnoho let specializoval na oblast genetického inženýrství, úspěšně obhájil doktorskou práci a stal se autorem řady studií. Po celou tu dobu Lipton, stejně jako mnoho dalších genetiků a biochemiků, věřil, že člověk je druh biorobotu, jehož život je podřízen programu zaznamenanému v jeho genech.

Z tohoto hlediska určují geny téměř všechno: rysy vzhledu, schopnosti a temperament, náchylnost k určitým chorobám a nakonec i délku života. Nikdo nemůže změnit svůj osobní genetický kód, což znamená, že můžeme akceptovat pouze skutečnost, která je předurčena přírodou.

Zlom v názorech Dr. Liptona znamenaly jeho experimenty v pozdních osmdesátých letech, kdy začal studovat charakteristiky chování buněčné membrány. Vědci věřili, že to byly geny v jádře buňky, které určovaly, co by mělo touto membránou projít a co by projít nemělo. Liptonovy experimenty však ukázaly, že vnější vlivy na buňku mohou ovlivnit chování genů a dokonce vést ke změně jejich struktury.

Zbývalo jen pochopit, zda je možné provádět takové změny s pomocí mentálních procesů, nebo snadněji s pomocí myšlení − víry.

„V podstatě jsem nepřišel s ničím novým,“ říká Dr. Lipton. „Po celá staletí lékaři znali placebo efekt,“ kdy je pacientovi nabídnuta neutrální látka, s tvrzením, že jde o lék. V důsledku toho má látka skutečně léčivý účinek. Ale kupodivu pro tento fenomén dosud nebylo vědecké vysvětlení.

Můj objev mi umožnil poskytnout toto vysvětlení: s pomocí víry v léčivou sílu léku člověk mění procesy probíhající v jeho těle, včetně molekulární úrovně. Může „vypnout“ některé geny, přinutit ostatní „zapnout“ a dokonce změnit i svůj genetický kód.

Následně jsem přemýšlel o různých případech zázračného léčení. Lékaři je vždy odmítli. Ale ve skutečnosti, i kdybychom měli jen jeden takový případ, měl by přimět lékaře, aby přemýšleli o jeho povaze.“

článek pokračuje na další stránce…