Nový výzkum objevil, že lidé se rodí s geny, které se chovají jinak podle toho, jestli byly zděděné po matce nebo po otci.

S dalším zkoumáním došli k nadmíru překvapivému závěru, co se týče dědění inteligenčních schopností jejich potomků.

Zjistili, že za inteligenci svých dětí jsou převážně zodpovědné geny zděděné po matce.

Vědci věděli už dlouhá léta, že inteligence je rys, který se dědí. Nicméně až dodnes si mysleli, že inteligence se dědí stejně po otci, jako po matce.

Několik současných studií však tento předpoklad nepotvrdily. Naopak, ukázaly, že děti s největší pravděpodobností zdědí inteligenční vlohy po své matce.

Proč se inteligence dědí hlavně po matce

Důvodem pro tento jev je skutečnost, že geny zodpovědné za inteligenci se nacházejí na chromozomu X (matky je mají až 2, otcové pouze 1).

Podobnou studii, která potvrdila výše uvedená zjištění, uskutečnili i vědci z Ústavu medicínského výzkumu z Glasgow.

V roce 1994 výzkumníci provedli průzkum mezi 12.686 mladými lidmi ve věku 14 až 22 let. Zohlednili při tom několik faktorů, jako jsou IQ dítěte, rasa, vzdělání a socioekonomický status.

Závěr byl ten, že nejlepším faktorem na předvídání inteligence dítěte je inteligence jeho matky. Ve výzkumném vzorku se inteligence dětí pohybovala v průměru jen 15 bodů od jejich matky.

Výzkumníci v německé univerzitě v Ulmu zjistili, že mnohé geny a zvláště ty, které jsou odpovědné za kognitivní schopnosti jsou lokalizovány právě na X chromozomech.

článek pokračuje na další stránce..