The New York Times v roce 2006 publikoval studii pacientů, kteří měli při kolonoskopií zjištěný alespoň jeden adenom, ale neměli rakovinu.

Výsledek studie ukázal, že v následujících několik let se u nich rozvinula rakovina ve stejném rozsahu, jak by se očekávalo u obecné populace bez tohoto screeningového vyšetření.

Další studie, publikovaná v témže roce dokázala, že pacienti ze všech pozorování měli stejný výskyt rakoviny tlustého střeva jako tomu bývá v běžné populaci.

A to i přesto, že všechny jejich polypy byly odstraněny!

Kolonoskopie je podvod

Kolonoskopie není ničím jiným než podvodem na pacientech pro obohacení se lékařů, výrobce přístrojů a farmaceutických firem. Je to invazivní a život ohrožující procedura.

Pro svou ochranu byste se měli poradit s lékařem ohledně méně invazivních a bezpečnějších screeningových metod, například vyšetření stolice, počítačová tomografie kolonoskopie nebo sigmoidoskopie.

reference:

The Dangers Of Colonoscopies

Colorectal Cancer Screening; National Cancer Institute; Oct 2008;

Seeff LC, et al.; How many endoscopies are performed for colorectal cancer screening? Results from CDC’s survey of endoscopic capacity. Gastroenterology. 2004;127: 1670-1677.

Study Questions Colonoscopy Effectiveness; The New York Times; G. Colata; Dec 14, 2006;