Kravské mléko a rakovina prsu? Všichni víme, že míra výskytu rakoviny prsu se za poslední roky výrazně zvýšila. Mnozí medicínští experti se domnívají, že kravské mléko její riziko výrazně zvyšuje.

Podle posledních statistik je nejvyšší míra výskytu rakoviny prsu ve Finsku, Švédsku, Velké Británii, Kanadě a v USA. Všechny uvedené země jsou světovými lídry ve výrobě a spotřebě mléka na obyvatele. Medicínští experti současně zjistili, že míra rakoviny prsu je nejnižší v těch zemích, které mají výrazně nízkou spotřebu kravského mléka.

Co je příčinou rizika mléka pro vznik rakoviny? – strana 2